Өзүн-өзү башкаруу уюму

Бекитемин
Мектеп директору ---------------------
Дегембаева Г.И.


О.Джумаев атындагы Чон-Сары-Ой жалпы орто билим берүү мектебинин
"Айкөл" өзүн-өзү башкаруу уюмунун 2020-2021-окуу жылына карата
жылдык иш план

 №Аткарылуучу иштер Мөөнөтү Аткаруучу 
 1"Айкөл" өзүн-өзү башкаруу уюмунун чогулушу Сентябрь Уюштуруучу 
 2"Айкөл" өзүн-өзү башкаруу уюмунун мүчөлөрүн бекитүү Сентябрь  Уюштуруучу 
 3"Айкөл" уюмунун иш планын бекитүү Сентябрь  Президент, вице-президент 
 4"Кыргыз тилинде Манас атам сүйлөгөн" Сентябрь  Окуу министри 
 5"Мугалим нурун чачкан күн" концерт Октябрь Маданият министри 
 6"Берекелүү күз" түшүм майрамы Октябрь Экология министри 
 7"Күзгү бал" сынак Ноябрь Маданият министри 
 8"Акыл ордо" сынагы Ноябрь Билим министри
 9"СПИД-кылым коркунучу" бир айлык акция Декабрь Саламаттыкты сактоо министри 
 10Милиция кызматкерлери менен жолугушуу. Тегерек стол Ай сайын Ички иштер министри 
 11"Сен таза болсон,мен таза болсом коом да таза болот" тазалык акциясын жүргүзүү Ай сайын Экология министри 
 12Жаңы жыл. Дубал газеталар сынагы Декабрь Маданият министри 
 13"Кыш сулуусу" сынак  Декабрь Маданият министри
 14"Манас таануу" сынак Январь Билим министри  
 15" Укугуңду билесиңди?" сабак-диспут  Январь Ички иштер министри 
 16"Кана эмесе,жигиттер!" сынак Февраль Ички иштер министри 
 17Теннис,шахмат,шашки боюнча мелдеш Февраль Спорт министри 
 18" Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде" доклад,реферат сынагы Февраль Билим министри 
 19"Эне - өмүр булагы" концерт Март Маданият министри 
20 "Жакшы кыз жакадагы кундуз" сынак Март Маданият министри 
 21"Салам сага, Нооруз" концерт Март Маданият министри 
 22Баскетбол боюнча мелдеш Апрель Спорт министри 
 23Валейбол боюнча мелдеш Апрель Спорт министри 
 24"Кичинекей Манасчы" сынак Аперль Маданият министри 
 25"Кыз адеби кымбат" тегерек стол Май Президен, вице-президент 
 26"Жеңиш майрамы" концерт Май Маданият министри 
 27"Айкөл" өзүн-өзү башкаруу уюмунун отчету Май Парламент 
 28"Акыркы коңгуроо" салтанаттуу линейкаМай Маданият министри 
 29Бүтүрүү кечеси Июнь Парламент 

Comments