АДМИНИСТРАЦИЯ

     

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Дегембаева  Гулзат  Исмаиловна  
        Мектептин директору

    КР билим берүүнүн отличниги

Дегембаева Гулзада  Исмаилбековна

 Кабыл  алуу: вторник, 16.00 – 18.00         
Соцпедагог       


 
                                               

  

                                              

 Эсенаманова Замира Закинаевна
 Окуу тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары
  КР  билим  беруунун отличниги

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары
 Качкынбекова  Айнура  
             Анарбековна
Comments