АДМИНИСТРАЦИЯ
О.Джумаев мектебинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары:
Качкынбекова Айнура Анарбековна.


     
                               
        

О.Джумаев мектебинин директору, Кыргыз Республикасынын билим берууну отличниги : 
Дегембаева Гулзат Исмаилбековна.


                          

   

О.Джумаев мектебинин социалдык педагогу:
Эсенаманова Замира Закенаевна.


О.Джумаев мектебинин директордун тарбия иштери боюнча орун басары:
 Илияева Жылдыз Бекмурзаевна.
Comments