Айлык пландар

"Бекитемин"

МЕКТЕП ДИРЕКТОРУ:- ------------
Дегембаева Г.И.
Сентябрь
Аралыктан аткарылуучу 
 Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат 
 11-сентябрь Билим күнүнө карата салтанаттуу линейка
(1-кл.үчүн) 
1-сентябрь Уюштуруучу, парламент 
 2Окуучуларды окуу китептери менен жабдуу Август Китепканачы,класс жетекчилер 
 3Аралыктан окуучуларга Короновирустан сактануу боюнча маалымат берүү 2-сентябрь Класс жетекчилер 
 4Класстык бурчтарды жасоо, жашылдандыруу Август айынын баштап Класс жетекчилер 
 5Өзүн-өзү башкаруу уюмунун чогулушу (Аралыктан чогулуш өтүү) сентябрь Парламент 
Комуз күнүн уюштуруу 9-сентябрь Уюштуруучу,класс жетекчилер 
"Тазалык ден соолуктун булагы"-класстардын арасында тазалык акциясы (Үйдө аткаруу) 11-23-сентябрь Уюштуруучу,класс жетекчилер 
 8Мамлекеттик тил күнү 21-сентябрь Уюштуруучу,класс жетекчилер 
Октябрь

 №Аткарылуучу иштер  УбагыКим аткарат 
 1"Карысы бардын,ырысы бар".
Карылар күнүнө карата кары-картандарга жардам берүү 
1-октябрь Уюштуруучу, тимурчулар 
 2"Мугалим нурун чачкан күн"- агартуу кызматкерлеринин күнүнө карата дублерлор күнүн өткөрүү 2-октябрь Уюштуруучу,өзүн-өзү башкаруу уюму 
 3"Китепти сүйө билели!"-окуу китептеринин сакталышы боюнча класстарга рейд  8-9-октябрьКитепканачы, өзүн-өзү башкаруу уюму 
 4Манас айтуу боюнча сынак өткөрүү 15-16-октябрь Уюштуруучу,маданият министри 
"Күз вальсы"- түшүм майрамы. Ярмарка 17-октябрь Уюштуруучу,парламент 
 6"Спорт достукту,ден соолукту чыңдайт"-окуучулардын күзгү спортакиадасы 23-октябрь Уюштуруучу, класс жетекчилер, дене тарбия мугалими 
7Кылмыштуулукту алдын алуу боюнча чогулуш 10-11-класстар арасында 28-октябрь Уюштуруучу, ИДН кызматкери 
 8Зордук-зомбулуксуз мектеп 5-6-класстар арасында аңгемелешүү 30-октябрь Уюштуруучу, ИДН кызматкери 
9Октябрь айында иштелген иштердин жыйынтыгы31-октябрьУюштуруучу


Ноябрь

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат. 
 1Рейд. (китептердин алып келиши,формасы, дневниктер,класстын жабдылышы боюнча) 6-ноябрь Уюштуруучу, соц.педагог өзүн-өзү башкаруу уюму 
 2"Мыкты спорттук үй-бүлө-20" эстафеталык оюндар 12-ноябрь Уюштуруучу,дене тарбия мугалимдери 
 3"Жагымсыз жагдайдан кантип чыкса болот?" 9-11-класс. Анкета менен иштөө 14-ноябрь Уюштуруучу,класс жетекчилер,соц.педагог 
 4"Кыз адеби-кымбат" кыздар менен аңгемелешүү. 5-11-класстарынын "Кыздар кеңеши" 20-ноябрь Уюштуруучу, кыздар төрайымы 
 5"Наркомания-кылым көйгөйү" доклад,диспут 23-ноябрь Уюштуруучу,класс жетекчилер 
Мектептин территориясы,класстардын тазалыктары боюнча санитардык күн уюштуруу 27-ноябрь Уюштуруучу 
"СПИДге жол жок" деген стенгазеталарды илүү 27-ноябрь Уюштуруучу,соц.педагог 
 8Ноябрь айына иштелген иштердин жыйынтыгы 2-декабрь Уюштуруучу Декабрь

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат 
 11-декабрь бүкүл дүйнөлүк СПИДден коргоого күнүнө карата "Жашоонун сергек мүнөзү" акциясын өткөрүү 9-11-класстардын арасында 1-декабрь Уюштуруучу,класс жетекчилер,өзүн-өзү башкаруу уюму 
Тазалык ден соолуктун булагы. Жумалык 4-декабрь Уюштуруучу,класс жетекчилер,өзүн-өзү башкаруу уюму  
 3"Кышкы жаратылыш" таланттуу окуучулардын сүрөт көргөзмөсү 14-15-декабрь Уюштуруучу,өзүн-өзү башкаруу уюму  
 4Адептүүлүктүн алиппеси 9-10-класстарга тегерек стол 21-декабрь Уюштуруучу,класс жетекчилер 
 5"Кел жаңы-жыл,кучак жайып кирип кел!" 1-11-класстардын Жаңы жылдык балаты. 25-декабрь Уюштуруучу,класс жетекчилер,өзүн-өзү башкаруу уюму   

 6Декабрь айына иштелген иштердин жыйынтыгы 30-декабрь Уюштуруучу 


Январь

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат. 
 1Мектептин территориясы, класстардын тазалыктары боюнча санитардык күн уюштуруу Ар бир ишемби Организатор, парламент,мугалимдер,окуучулар 
 2Окуучулардын китепке болгон кызыгуусун арттыруу Ар бир жума күнү Организатор, парламент 
 3Окуучуларды шахмат оюнуна кызыктыруу 22-январь Организатор, дене тарбия мугалимдери 
 4"Жалаң кыхдар жана мен" билим таймашы 27-январь Организатор,парламент 

Февраль

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат 
 1Мектептин территориясы, класстардын тазалыктары боюнча санитардык күн уюштуруу

"Кавасаки" жөнүндө маалымат берүү 
1-26-февраль Организатор, парламент,мугалимдер,окуучулар 
 2Мектеп ичин жашылдандыруу 8-12-февраль Организатор

депутаттар 
 3Кана эмесе жигиттер! 22-февраль Организатор

парламент 
 4"Биз Манас атанын урпактарыбыз!" 25-февраль Организатор

парламент  

Март

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат 
 1Мектептин территориясы, класстардын таалыктары боюнча санитардык күн уюштуруу Ар бир ишемби Организатор,парламент,мугалимдер,окуучулар 
 2КР сынын "Туу" күнүнө карата салтанаттуу линейка 3-март Организатор


депутаттар
 
 3"Ак калпак" күнүнө карата салтанаттуу линейка 5-март Организатор

парламент 
 4"Атындын кагылайын,алтын апа!"

8-март Аялдардын Эл аралык күнүнө карата салтанаттуу линейка 
5-март Организатор,парламент 
 5"Кел Ноорузум-кучак жайып, кирип кел!" кыргызымдын улуттук каада-салттын демонстрациялоо 19-март Организатор,парламент,мугалимдер,окуучулар  
 6"Эң таза класс" конкурсунун жыйынтыгы 31-март Организатор,парламент  Апрель

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат 
1Мектептин террияториясы, класстардын тазалыктары боюнча санитардык к-н уюштуруу Ар бир ишемби Организатор, парламент,мугалимдер,окуучулар 
 27-апрель Элдик революциянын 8 жылдыгына арналган салтанаттуу линейка уюштуруу  7-апрель Организатор

депутаттар 
 321-апрель "Китеп майрамы" арналган жумалыгын уюштуруу 19-23-аперль Организатор

парламент 
 4Рейд 23-апрель23-апрель Организатор

парламент 
 5"Эң таза класс" конкурсунун жыйынтыгы 31-апрель Организатор

парламент  

Май

 №Аткарылуучу иштер Убагы Ким аткарат 
 1Тазалык акциясы 3-май Организатор,парламент,мугалимдер,окуучулар 
 2Мектептин айланасына тазалык жүргүзүү 7-май Организатор, депутаттар 
 3Жеңиш күнү 9-май Организатор, парламент

 4Мектептин территориясы, класстардын тазалыктары боюнча санитардык күн уюштуруу Ар бир ишемби Организатор, парламент 
 5Рейд 14-май Организатор, парламент 

 6" Эң таза класс" конкурсунун жыйынтыгы 24-май Организатор, парламент  
Comments