МЕТОД КЕҢЕШМЕ

 О.Джумаев атындагы Чоң-Сары-Ой жалпы орто билим берүү мектебинин 
2020-2021-окуу жылынын усулдук бирикмелердин 
иш планы

 Аткарылуучу иштер  
 
Мөөнөтү

Жооптуу 

1
 

Мектептин  Усулдук Бирикмесинин планын
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Comments