МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

Мониторинг 2019-2020

Билим сапаты таблица түрүндө 2017-2018.docx

1-чейрек, 2-чейрек 2017-2018 мониторинг.docx

4-1-чейрек мониторинг.docx

2015-2016-окуу жылынын билим сапаты боюнча мониторинги


Comments