Башталгыч класстарынын семинары.

Отправлено 5 февр. 2016 г., 09:19 пользователем Айнура Качкынбекова   [ обновлено 10 февр. 2016 г., 09:30 ]
16.12.2016- жылы Башталгыч класстар  мугалимдеринин  семинары  болуп  өттү. Семинарга 50 ашык мугалимдер  катышышты. "Окуутуну   уюштуруунун  формалары" деген  темада Дегембаева Г.И., Алышпаева Г., Ибраева Р., Деркембаева Ж. интерактивдүү  ачык  сабактарды  өтүштү.

Comments