Сообщение без заголовка

Отправлено 23 мар. 2016 г., 21:43 пользователем Айнура Качкынбекова
2016-жылдын  25-февралында  11 "Б"  классынын  окуучулары  "Биз  терроризмге  каршыбыз"  деген  темада  сабак-диспут  отушту. Сабак-диспутка  8-11-класстар  катышышты. Окуучулар   видеороликтерди  корушуп,  оз  ойлорун  болушушту  жана  мындай  корунушторго  каршылыгын  айтышты.

Comments