Рейддин жүрүшү

Альбомго   шилтеме
 
2015-жылдын 30-31-декабрында ар  бир  мугалим  өзүнүн  микроучастогунда рейд жүргүздү. Рейддин жыйынтыгында окуучулар өз  үйлөрүндө  ата-энесине жардам берип, эч  жака  барбай  тургандыгын  айтышты.
Comments