Последние действия

17 окт. 2016 г., 13:58 Создано ЮИИД иш жүзүндө, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 13:49 Создано "Өнөрүң болсо өргө чап", Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 13:39 Создано "Эне -- өмүр булагы", Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 13:05 МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 13:02 Ювеналдык юстиция изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 13:01 Создано Ювеналдык юстиция, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:58 Кылмыштуулукту алдын алуу изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:55 Диний экстремизмди алдын алуу изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:52 Зордук - зомбулукту алдын алуу изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:48 Кылмыштуулукту алдын алуу изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:46 Суицидди алдын алуу изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:40 Пользователем Айнура Качкынбекова удалено приложение отчет суицид сентябрь.docx из Суицидди алдын алуу
17 окт. 2016 г., 12:40 отчет суицид сентябрь.docx приложено к Суицидди алдын алуу, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:22 Отчет кылмыштуулук.docx приложено к Кылмыштуулукту алдын алуу, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:21 Пользователем Айнура Качкынбекова удалено приложение Отчет кылмыштуулук.docx из Суицидди алдын алуу
17 окт. 2016 г., 12:19 Отчет кылмыштуулук.docx приложено к Суицидди алдын алуу, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 12:01 Өзүн-өзү башкаруу уюму изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:58 Өзүн-өзү башкаруу уюму изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:58 Создано Өзүн-өзү башкаруу уюму, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:57 МЕКТЕПТИН ВИЗИТКАСЫ изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:44 Педагогикалык кеңешме изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:41 Создано Педагогикалык кеңешме, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:39 Директор алдындагы кеңешме изменено Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:35 Создано Директор алдындагы кеңешме, Айнура Качкынбекова
17 окт. 2016 г., 11:32 Өндүрүштүк кеңешме изменено Айнура Качкынбекова