Тарбиялык иштер


О.Джумаев атындагы Чон-Сары-Ой жалпы орто билим беруу мектебинин өсүп келе жаткан муундарды тарбиялоонун концепциясын иш жүзүнө ашыруунун 2020-2021-окуу жылына карата түзүлгөн тарбиялык иштердин планы

 Тарбиялык иштердин багыттарыАткарылуучу иштер Тарбиялоонун принциптериТарбиялоо методдоруТарбия ишинин формаларыКалыптандыруучу этабыБаалооФинансы булактары Мөөнөтү 
Адеп ахлактык тарбия "Жөнөкөйлүк -адамдын эң жогорку сапаты" Адамгерчилүүктү, гумандуу,мээримдүү мамиле Аңгемелешүү, 
талкулоо 
Суроо-жооп, кечелер Нравалык нормалары инсандык реалдуу жүрүм-турумду түрдө көрүнүшү,ал адатка,көнүмүшкө айланышы Сурамжылоо, анкета Коомдук фонд Сентябрь 
 
"Карыны кебин капка сал"  Үлгүлүү орнокторго таянуу Этикалык маек,аңгемелешүү,адептүү үлгүлүү өрнөк Өмүрүү өрнөк адамдар менен жолугушуу Маалыматтар ички сезимге айланып, жүрөгүнө сиңдирүү менен жакшы сапаттарды көндүмдөргө айлантуу Эссе,анкета Демөөрчүлөр Октябрь 
  Окуучунун жеке кызыкчылыгы менен эмгектин коомдук маанисин дал келтирүү Турмуш менен байланыштуулук принциптери Мээге чабуул,интерактивдүү аракеттенүү,ой жүгүртүү,сынчыл ойлойм Дилбаян Жүрүм-турум реалдуу адатка,көнүмүшкө айланышы Байкоо жүргүзүү Жергиликтүү бюджет  
 2Уй-бүлөлүк тарбиялоо "Тарбия башаты -үй бүлөдөн башталат Адамгерчилүүктү, гумандуу,мээримдүү мамиле  Аңгемелешүү, мээге чабуул,ой жүгүртүү Ачык тарбиялык сааттар, жолугушуулар Жакшы сапаттарды өзөштүрөт, калыптанат Дилбаян Демөөрчүлөр  
  Уй бүлө гана баланын коомдогу өзүн алып жүрүү моделин түзөт. Тарбиялоого ийкемдүүлүгү Өзүн-өзү тарбияло,адептик үлгү өрнөк көрсөтүү  Ата-энелер жыйналышы,ата-энелер үчүн семинарЖакшы сапаттарды өздөштүрөт,калыптанат Дилбаян Жергиликтүү бюджет  
Сергек жашоого тарбиялоо Ден соолукту чыңдоо-өмүрдүү узартат (Ковид 19, Кавасаки)Турмуш менен байланыштуулук Ынандыруу Топтук формасы класстык сааттар Адатка,көнүмүшкө айланышы Байкоо жүргүзүү Мамлекеттик бюджет Декабрь

Февраль 
  Өздүк гигена Турмуш менен байланыштуулук Ынандыруу  Топтук формасы класстык сааттар  Адатка,көнүмүшкө айланышы  Байкоо жүргүзүү Мамлекеттик бюджет   
  Кыргызстанда жашаган ар түрдүү улуттардын каада-салттары,маданияты Тарбиялоону уюштуруудагы өп варианттуулук Көрсөтмөгө талап коюу, моралдык жана материалдык кызыктыруу Ачык тарбиялык саат Бирин-бири сыйлоо, ынтымакка жашоого калыптануу Эссе  Мамлекеттик бюджет  
 4Эстетикалык тарбиялоо Окуучуларды көркөм өнөрканаларга, экскурсияларга алып баруу Инсанчыл Адептик үлгү өрнөк көрсөтүү Туристтик жүрүштөр  Коомдук жайларда өзүн өзү алып жүрүүгө үйрөнөт. Байкоо жүргүзүү Демөөрүлөр  
  Илим жана техника жумалыгы  Турмуш менен байланыштуулукМээге чабуу,интерактивдүү аракеттенүү,ой жүгүртүү Кароо сынак Маалыматка ээ болушуп,андан ары тереңдеп,калыптанат. Байкоо жүргүзүү Демөөрчүлөр  
Эмгекке тарбиялоо "Эр эмгегин жер жебейт" Инсанчыл,жекече мамиле дебат Суроо-жооп Эмгекчиликке тарбияланат Сурамжылоо, анкета Коомдук фонд  
  Ишембиликтерди өткөрүү, айлана-чөйрөнү жашылдандыруу Жаратылышка ылайыктуу принциби Өзүн-өзү тарбиялоо,көрсөтүү,үйрөтүү Түрдүү коллективдүү тарбия иштери Жүрүрм-турум көрүнүшү адатка айланышы  Байкоо жүргүзүүЖергиликтүү бюджет  
  Жашылдандыруу айлыгы Жаратылышка ылайыктуу Тапшырма берүү,үйрөтүү,  өзүн-өзү тарбиялоо Коллективдүү тарбия иштери Адатка,көндүмгө айланышы, калыптанышы Акция, мактоо баракчасы Белектер  
  "Кышык тоого айлыгы" Жаратылышка ылайыктуу Жаратылышка байкоо жүргүзүү,тапшырма берүү Экскурсия Жаратылышты суйүүгө,коргоого багыт алат. Байкоо жүргүзүү Мамлекеттик бюджет Декабрь 
 6Көп маданияттуулукка тарбиялоо "Кыргызстан көп улуттуу өлкө" Окутууну жана тарбиялоонун биргелешүү принциби Аңгеме,маек түшүндүрүү,ынандыруу Конференция Мекенчиликке калыптанат Сурамжылоо,
анкета 
 Мамлекеттик
бюджет
 
  "Улуттар биримдиги -улуу байлыгыбыз" Тарбия ишинде инсалчыл мамиле Баарлашуу диспут Тегерек стол Улуттар арасында ынтымактуулукту сүйүүгө,түшүнүүгө калыптанат Эссе Мамлекеттик 
бюджет 
 
 7Мекенчилдикке 
тарбиялоо 
"Сен ооруба, мен ооруйун Ата Журт" Адамгерчиликтүү, 
гумандуу 
Аңгемелешүү Тегерек стол Мекенди сүйүүгө даярдоо Анкета Жергиликтүү
бюджет 
 
  Жусуп Абдрахманов Инсалчыл,үлгүлүү өрнөктөргө таянуу Өзүн-өзү тарбиялоо Тегерек стол  Инсандын жүрөгүнө жетип, канына сиңип,сезимине айланат. Концептуалдык
карта 
Мамлекеттик
бюджет 
Декабрь 
  "Эр жигит эл ичинде, жоо бетинде" Мекенчил Этикалык маек Тематикалык кече,конкурс Инсандын кан-жанына сиңип,калыптанышы, мекенчилдиги Байкоо жүргүзүү,калыстар тобунун баалоосу  Коомдук фонд,айыл өкмөтФевраль 
 8 Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо"Жаратылыш жан досум" Жаратылышка ылайыктуу Мелдеш Сынактар Жаратылышты
сүйүүгө тарбияланат 
Тест Коомдук фонд Март 
  "Суу өмүрдүн булагы" Өнүктүрүүгө тарбиялоо Мээге чабуул,ой жүгүртүү,сынчыл ойлойм Реферат,жеке чыгармачылык жазуу Жаратылышты коргоого тарбияланат Эссе Жергиликтүү 
бюджет 
                 
  "Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо" Инсанчыл,жекече мамиле жасоо Ынандыруу (метод убеждение) Топтук формасы,
класстык сааттар 
Нравалык эреже нормалары принциптин тарбиялануучунун акыл эсине жетиши Дилбаян,байкоо жүргүзүү Коомдук фонд Октябрь 
  3-декабрь майыптар күнү. "Майыптарды колдоо айлыгы" Адамгерчиликтүү,
гумандуу,мээримдүү
мамиле 
Моралдык жана материалдык кызыктыруу Массалык формасы: акция,марафон,
тематикалык кече 
Нравалык эреже нормалары принциптин тарбиялануучунун акыл эсине жетиши  Байкоо жүргүзүү,
мактоо баракчасы,белектер 
Атайын каражат Декабрь 
Жарандык тарбия "Мен Кыргызстандын жаранымын" Инсанчыл жеке мамиле Аңгемелешүү Тегерек стол Инсандын калыптанышы Эссе Коомдук каражат Январь 
  "Адамдын укугу деген эмне?" Инсанчыл жеке мамиле Диспут этикалык маек,доклад Тегерек стол: ЖОИ жана ички иштер кызматкерлери менен жолугушуу Маалыматка ээ болот  Сурамжылоо,анкетаКоомдук фонд Январь 
  "Улуттук каада-салттар унутта калбасын" Турмуш менен байланыштуулук Турмуштун сыноосунан өткөн усулдук ыкма Массалык тематикалык кече Жүрүм-турум түрдө көрүнүшү.ал адатка көнүмүшкө айланышы Байкоо жүргүзүү Атайын каражат  
  "Кыймыл деген соолукту чыңалтат" Турмуш менен байланыштуулук Машыктыруу, үйрөтүү,көнүктүрүү,
кызыктыруу,мелдеш
Спорттук иш чаралар Адатка,конумушкө айланышы Байкоо жүргүзүү Мамлекеттик бюджет  
  "Аракечтик улутту жок кылат  Адамгерчиликтүү,
мээримдүү,турмуш менен байланыштыруу
Топ менен иштөө Тегерек стол Жакшы сапаттарды өздөштүрөт,калыптанат Анкета Айыл өкмөтү  


Comments