Кызматкерлер менен иш алып баруунун жөнгө салуучу локалдык актылар

ЖОБО Интернет тармагын колдонуу жөнүндө жобо.pdf
Веб-сайт боюнча жобо.pdf