Методикалык иштерди жөнгө салуучу локалдык актылар

ЖОБО усулдук бирикме.pdf