Окуу -тарбия иштерин жөнгө салуу локалдык актылары

Ата-энелер университетинин жобосу.pdf
ЖОБО окуучуларды баалоо системасы.pdf
Жобо окуу кабинеттери.pdf
ЖОБО окуучулардын күндөлугу боюнча.pdf
ЖОБО Окуучулардын журум-туруму.pdf