Өзүн-өзү башкаруучу уюмунун иштерин жөнгө салуучу локалдык актылар