Мектептин тарбиялык иштери  боюнча откон окуу жылынын отчет анализи