НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

 О. Джумаев атындагы Чоң-Сары-Ой  жалпы орто 

билим берүү  мектеби

Кыргыз Республикасы  Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району

                                 Адрес: Жумабай уулу Төлөгөн №1 

722360, Чоң-Сары-Ой айылы,

                                              тел: +996 3943 56389

e-mail: ainura@emektep.info

website: jumaev@emektep.info

Директор

Дегембаева     Гульзада      Исмаилбековна 

0700 14 84 79

gulzadadegem@gmail.com
Социалдык педагог  

Уралиева Элнура Мукановна

0707978731

                                 uralievaelnura50@gmail.com                                                                  


                                                          Мектептин  миссиясы

 

       Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү»   мыйзамынынын негизинде иштелип чыккан «Мамлекеттик билим берүү стандартты» пайдалануу менен  КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген Окуу планды инновациялык ыкмаларды колдонуу аркылуу окутуу менен окуучуларга сапаттуу билим тарбия берүү.

Мектептин социалдык-педагогикалык миссиясы айылдын жашоочуларынын муктаждыктарын канааттандыруу, мектептин базалык баалуулуктарынын жана  билим берүү  процессинин бардык субъектилеринин негизинде чыгармачыл, жашоодогу тандоосун эркин ишке ашыра алган, чөйрөдөгү ар түрлүү өзгөрүүлөргө  тез  көнүп  кете алган, социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз жөндөмдөрүн  жана  мүмкүнчүлүктөрүн  туура  баалай алган, ийгиликтерге  жетишүүгө  умтулган, ийгиликтерин  жеке  жана  коомдук  жашоода  колдоно  алган  ар тараптан өнүккөн инсандарды окутуу  жана  тарбиялоо.


                                                                     Чоң-Сары-Ой айыл аймагы