Институционалдык аккредитация

3.Мектептеги коомдук өзүн-өзү башкаруу органдарынын ишин жөнгө салуучу локалдык ченемдик актылар


4.Мектептин иш кагаздары менен иштөө тартибин жөнгө салуучу ченемдик актылар

6.Түзүмдүк бөлүмдөрдүн статусун белгилөөчү локалдуу ченемдик актылар