Ашкана боюнча маалымат

Бракераждоо комиссия 1.pdf
ысык тамак протокол.pdf