Аяр мамилеге муктаж окуучулар менен иштөө планын үлгүсү

Аяр мамилеге муктаж балдар менен иштоо.pdf
Нурасел аяр мамилеге муктаж балдар менен иштоо планы.pdf
План работы с неуспевающими учениками (1).pdf