Базистик окуу планы түшүндүрмө кат

Базистик окуу планы 2023.pdf