БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ИШТЕРИ

Билим башаты башталгыч класс. "Башат" усулдук бирикмеси.

О.Джумаев атындагы Чоң-Сары-Ой жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класстарынын мугалимдеринин   миссиясы.

Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын негизинде иштелип чыккан "Мамлекеттик билим берүү стандартты" пайдалануу менен К.Р. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу планы инновациялык ыкмаларды колдонуу аркылуу окутуу менен окуучуларга сапаттуу билим тарбия берүү."

Мектептин социалдык-педагогикалык миссиясы айылдын жашоочуларынын

Муктаждыктарын канааттандыруу, мектептин базалык баалуулуктарынын жана билим берүү процессинин баардык субъекттердин негизинде чыгармачыл жашоодогу тандоосун эркин ишке ашырат алган, ийгиликтерге жетишүүгө умтулган, ар тараптан өнүккөн инсандарды окутуу жана тарбиялоо.

Мугалим мөмөлүү дарак.

Башталгыч класстын мугалимдери: