Бүтүрүүчүлөргө маалымат

БУЙРУК ЖМА.pdf
ЖМА график.pdf