Купуялыкты сактоо буйругу

Купуялыкты сактоо БУЙРУК.pdf