Административдик көзөмөл жөнүндө Жобо

Администиративдик дежурство жөнүндө жобо (1).pdf