Айкөл уюму жөнүндө ЖОБО

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун жобосу.pdf