Жаш мугалимдер менен иштөө жөнүндө ЖОБО

Жаш_мугалимдер_менен_иштөөнүн_жобосу.pdf