билим берүү сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндө жобо (1).pdf