Кадрларды ишке кабыл алуу жөнүндө ЖОБО

КАДРЛАРДЫ ТАНДОО ЖАНА ИШКЕ КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО.pdf