Китепкана иши жөнүндө ЖОБО

Китепкананын жобосу .pdf