Мектептин ички көзөмөлү жөнүндө Жобо

ички көзөмөлдү жүргүзүү жөнүндө.pdf