Методикалык семинарын өткөрүү жөнүндө ЖОБО 

Методикалык_семинарды_өткүрүү_ЖОБО 55.pdf