Метод күндү өткөрүү жөнүндө ЖОБО

Метод күн өткөрүү ЖОБО туурасы.pdf