Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин баалоо системасы жөнүндө Жобо

Окуучунун жетишкендигин баалоо жобо..pdf