Окуучулардын мектеп формасы жөнүндө ЖОБО

Форма.pdf