Окуу процессин уюштуруу жөнүндө ЖОБО

окуу процесси.pdf