Педагогикалык кеңешме жөнүндө Жобо

Пед.кенешме жобо.pdf