Өзүн-өзү башкаруу жөнүндө жобо

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун жобосу.pdf