МЕКТЕПТИН ӨНҮТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНЫ

Стратегия 2023 жыл..pdf