Иструктаж боюнча колдору

коопсуздук эрежелери боюнча таанышуу кагазы.pdf