Класстардын паспорту (үлгүсү)

Класстын паспорту.pdf
класстардын паспорту5.pdf