АДМИНИСТРАЦИЯ

О.Джумаев мектебинин директору, Кыргыз Республикасынын билим берууну отличниги : 

Дегембаева Гульзада Исмаилбековна.

О Джумаев  мектебинин  окуу  иштери боюнча  директордун орун  басары:  Качкынбекова  Айнура  Анарбековна

О.Джумаев     мектебинин  тарбиялык   иштер   боюнча  директордун  орун  басары :  

Илияева  Жылдыз  Бекмурзаевна

Өтүмүшүн аңдап,учурун талдайт ар бир                                                                   эл.

Өкүттө калбай келечек үчүн байлап бел.

Эл үчүн иштеп,эл үчүн кызмат кылууга,

Даярбыз элим, даярбыз элим бата бер!   

 О.Джумаев  мектебинин  соц.педагогу:  Уралиева Элнура Мукановна