АДМИНИСТРАЦИЯ

О.Джумаев мектебинин директору, Кыргыз Республикасынын билим берууну отличниги : 

Дегембаева Гульзада Исмаилбековна.

О Джумаев  мектебинин  окуу  иштери боюнча  директордун орун  басары:  Качкынбекова  Айнура  Анарбековна

О.Джумаев     мектебинин  тарбиялык   иштер   боюнча  директордун  орун  басары :  

Илияева  Жылдыз  Бекмурзаевна


 

   

 О.Джумаев  мектебинин  соц.педагогу:  Уралиева Элнура Мукановна