Жарандык коргонуу

Жарандык коргонуу план.pdf
Жарандык коргоо кунун откоруу.pdf