МЕКТЕПТИН ВИЗИТКАСЫ

                                       Мектептин визиткасы

Жалпы орто билим берүүчү мектеп

Мектеп: Орузбай Джумаев атындагы Чоң-Сары-Ой жалпы орто билим берүү мектеби

Жайгашкан айылы: Чоң-Сары - Ой айылы

Окутуунун баскычы: 1-4-кл. 5-9-кл. 10-11-кл

Окутуу тили: кыргызча

Этникалык составы: кыргыз  99%, орус  1%

Класс комплект: 23 

Окуучулардын саны: жалпы -592, кыздар-288, балдар -304

Жакыр үй бүлөдөн -0

Аз камсыз үй бүлөдө жашаган окуучулардын саны-3

Тартиби оор окуучулар -0

ИДНдин учетунда -2

Тоголок жетимдер-0

Жазгы, күзгү жумуштарга байланыштуу сабак калтырган окуучулар: эркек - ___ кыз - ___

Билим сапаты: 39%

Олимпиаданын жыйынтыгында: район - 2 окуучу,  обл.-  1 окуучу (ээлеген орундар)

Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы -63,8% менен

Директор - 1,администратор -3

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча акчалай сыйланган мугалимдер - 5

Окуучулар -5

Жалпы мугалимдердин саны-44

Билими жогорку-35, бакалавр -3,  орто кесиптик - 6

Билимин жогорулатуучу курстан өткөндөр: -4

Мектеп имараты кайсы жылы салынган: 1972-жылы

Жылуулуктун түрү: электрдик

Спорт зал -1

Актовый зал-1

Китеп менен камсыз болуу -74.8%

Мебелдердин саны 80- парта, 100 отургуч, 21 шкаф

Компьютердин саны -39

Тех.каражаттар: телевизор – 2, проектор-7, ксерокс-2 ж.б

Ашкана абалы – жакшы (толук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн)