МУГАЛИМДЕР

  Билим берүүнүн отличниги,

  башталгыч класстын мугалими : 

Шаршембиева Нургул Муктаровна

Билим берүүнүн отличниги,

математика мугалими :

Истамова Бурул Кубалдайевна 

Билим берүүнүн отличниги,

 башталгыч класстын мугалими :        Жумагулова Асыл Шаршеевна

                      Билим берүүнүн отличниги,

                              Физика мугалими :

Машаканова Жанара Акейчеевна.

англис тили мугалими :

Ысырайылова  Кулнара  Шамуровна.

Билим берүүнүн отличниги,

Башталгыч класстын мугалими : 

Алышпаева Күлнар Эсенбаевна.

Билим берүүнүн отличниги, 

Билим берүүнүн отличниги, 

орус тили жана адабияты мугалими :

Акунова  Гүлсара  Джумаевна.

башталгыч класстын мугалими : 

         Ибраева  Рыскан Кемеловна.

Билим берүүнүн отличниги, 

Билим берүүнүн отличниги, 

химия мугалими :

Абдыкадырова  Динара Асанбековна.

Математика мугалими :

Мукамбетова Аманкүл Бейшенбаевна

Орус  тили жана адабияты мугалими :

Турсуналиева Сакена Чекматовна

Башталгыч класстын мугалими :

Шейшеева Гүлкайыр Капаровна

Технология мугалими :

Асаналиева Асел Турсунбековна

Кыргыз тили жана адабияты мугалими : 

Шайыкматова Асел Иманбековна

Математика мугалими :

Болотбек кызы Бермет.

Кыргыз тили жана адабияты мугалими:

Акбукаева Токтобүбү Орозгуловна.

Башталгыч класстын мугалими :

Калдыбаева Айгүль Курманбековна. 

Башталгыч класстын мугалими : 

Керимбаева Жазгүл Токтобековна.

Кыргыз тили жана адабияты мугалими:

Мамбеткулова Токтобүбү Жумабековна.

Биология мугалими :

Орозалиева Айсулу Амандыковна.

Башталгыч класстын мугалими :

Шарипкулова Сымбат Туратбековна

Башталгыч класстын мугалими :

Байзакова Наргиза Акылбековна.

Башталгыч класстын мугалими :

Акматбекова Нурмира Асанкановна.

Тарых мугалими :

Уралиева Эльнура Мукановна.

Кыргыз тили жана адабияты мугалими:

Кубанова Бермет Кубановна.

Дене тарбия мугалими :

Абдылдаев Талант Сагынбекович.

Дене тарбия мугалими :

Туратбеков Каныбек Туратбекович.

Физика мугалими :

Турусбек кызы Нурасел.

Башталгыч класстын мугалими :

Сабырбекова Алтынай Сабырбековна.