Билим берүү процессиндеги маалыматтык коопсуздугунун Жобосу

маалыматтык коопсуздук жобосу.pdf