Буйрутар

1буйрук.pdf
Буйрук жоопту адам.pdf
штатык бирдиктер буйрук.pdf