Окуучулардын эл.күндөлүк

https://isk.eljur.kg/journal-adm-action