Сабакка катышуудагы анализдеринин айрым үлгүлөрү

сабакка анализ Башат 2.pdf
Сабакка анализ жүргүзүү формасы Бермет.pdf
сабакка анализ Башат 3.pdf