Сыйлоо буйругунун көчүрмөсү

Сыйлоо буйругунун көчүрмөсү.pdf