Жарандык кайрылуу (сунуш,арыз, билдирүү) каттоо журналы

жарандардын кайрылуусу керек.pdf